Το οξύτατο πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης για δεύτερη φορά του αναπληρωτή υπουργού ΠΑΠΕΝ Γ. Τσιρώνη με τον δήμαρχο Δ. Παυλή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση του καθαρισμού και της περίφραξης του ανενεργού ΧΑΔΑ στο Λεβίδι "ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω απόθεση απορριμμάτων και υποβάθμισή του". Όπως είναι γνωστό, μετά την επιβολή εφάπαξ και ημερήσιου χρηματικού προστίμου από την Ε.Ε. για τη λειτουργία των χωματερών, το ημερήσιο πρόστιμο απομειώνεται μόνον όταν σταματά η λειτουργία μιας χωματερής και ξεκινά η αποκατάστασή της, υπό τον όρο ότι τα απορρίμματα οδηγούνται σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ο Δήμος Τρίπολης προωθεί ως ενδιάμεση προσωρινή λύση -στη θέση «Μεγαβούνι» Βαλτετσίου Τρίπολης- χώρο για διαλογή ανακυκλώσιμων -κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος- δεματοποίηση υπολειμμάτων "για την κάλυψη των αναγκών του μέχρι την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού", ενώ ο φάκελος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια προς έγκριση.
_____________